TARIEVEN

Mijn werkzaamheden voor u verricht ik tegen een tarief van € 200,- per uur, te vermeerderen met 21% BTW, derhalve € 242,- per uur. In tegenstelling tot veel andere kantoren, reken ik geen kantoorkosten.

Als mediator ben ik aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt altijd met u besproken of u in aanmerking komt voor deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Ook kan het zo zijn dat uw rechtsbijstandsverzekering een deel van de kosten vergoedt.

U wordt ook geïnformeerd omtrent eventuele kosten die derden gaan maken in uw zaak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de kosten die de rechtbank rekent, het zogeheten ‘griffierecht’ en deurwaarderskosten.

Kort en goed, ik hecht er bijzonder veel waarde aan dat het voor u helder is waar u aan toe bent en daarom spreek ik dit ook graag met u door in een persoonlijk gesprek.

Als advocaat en mediator ben ik lid van vFAS, de specialistenvereniging van familierechtadvocaten en mediators en de MfN, Nederlandse mediationfederatie.