ARTIKEL 7.4 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR

Koppenberg Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak naar Nederlands recht, bestaand uit de advocaat en mediator mr. W.B. Koppenberg. De eenmanszaak staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder het nummer 57081816. Het BTW nummer is NL002100740B71.

Koppenberg Advocatuur & Mediation kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het kantoor van Koppenberg Advocatuur & Mediation en er wordt naar de Geschillencommissie Advocatuur verwezen in de opdrachtbevestigingen die worden aangegaan met cliënten.

Koppenberg Advocatuur & Mediation is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.

Mr. Koppenberg is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en als specialist familierechtadvocaat en mediator bij de vereniging van Familie- en erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Vervanging en/of waarneming bij calamiteiten is geregeld conform de hiervoor geldende richtlijnen van de NOvA en de vFAS.

Mr. Koppenberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen- en familierecht
– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
– Mediation

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.